top of page
יחסי ציבור ברדיו

 

לשידור ברדיו רייטינג עצום והוא מגיע לקהל איכותי ובעל כוח קנייה גבוה. יועצי התקשורת של אייטם מדיה מקושרים לכתבים ועורכים ברשתות הרדיו המרכזיות ורבים מלקוחותינו זכו לחשיפה יפה בתוכניות החדשות הכלכלה והטכנולוגיה של הרדיו.

 

bottom of page