top of page
יחסי ציבור בטלוויזיה

 

הטלוויזיה הייתה ונשארה כלי התקשורת החזק והמשפיע ביותר. אייטם מדיה הוא משרד יחסי הציבור מהיחידים שמצליחים להכניס כתבות וידיעות בנושאים כלכליים מובהקים גם לטלוויזיה. יועצי התקשורת שלנו נותנים ללקוחות ייעוץ והכנה לעמידה מול מצלמה ולהופעה טלוויזיונית מושלמת. 

 

שם הלקוח: 7twenty
שם התוכנית: ILTV, 23.8.18
שם הלקוח: הרשות לפיתוח הגליל
שם התוכנית: חדשות, ערוץ 12 29.5.18
שם הלקוח: הרשות לפיתוח הגליל
שם התוכנית: חדשות השעה שש, ערוץ 12, 29.5.18
שם הלקוח: הרשות לפיתוח הגליל
שם התוכנית: שש עם עודד בן עמי, ערוץ 12, 29.5.18
שם הלקוח: אמריקן לייזר
שם התוכנית: פותחים יום, ערוץ 13 12.1.18
שם הלקוח: Glassbox
שם התוכנית: ILTV ISRAEL DAILY
שם הלקוח: איזיסייב
שם התוכנית: סוגרים חשבון, ערוץ 11 02.04.18
bottom of page